Laboratory Imaging

Image Analysis Systems

English version


MenuNIS-Elements www.nis-elements.cz
 • Advanced Research Podporuje snímání až 6 dimenzí využitelné pro náročné experimenty s živými buňkami.
 • Basic Research Řešení pro vědecké účely jako analýza obrazu a fotodokumentace fluorescence.
 • Documentation Rozsáhlé možnosti archivace obrazů a zdokonalení pracovních postupů.
 • Measurements Across Time Zaznamenává vývoj průměrných hodnot intenzit obrazových bodů v definovaných oblastech zájmu během libovolného časového úseku.
 • Advanced Image Processing Inovativní přístup ke zpracování obrazu NIS-Elements™nabízí uživateli např. rozšířené metody vizualizace, snímání 3D dat, analýzu 2D/3D dat a sešívání velkých obrazů.
 • Image Quantification Nabízí užitečné funkce pro kvantifikaci obrazu jako jsou Automatizovaná měření, Klasifikátor objektů a Oblasti zájmu - ROIs.
 • Industrial Modul Metallo pro metalografickou analýzu litiny a ocelí - pro průmyslové využití.
 • JOBS Tzv. Joby přinášejí výrazné ulehčení komplexního získávání snímků a analýzy dat. Potřebné procesy si uživatel může sám jednoduše a intuitivně sestavit.
 • Live Cell Acquisition Nabízí možnosti pokročilého ND snímání, triggerovaného snímání, Inkubace a TTL/Analog IO.
 • Photodocumentation NIS-Elements využívá vlastní vícevrstvé dokumenty, nastavitelná rozložení aplikace, databázový modul, správu obrazů a jednoduchý export dat.
Cytogenetika www.lucia.cz
 • LUCIA KARYO LUCIA Karyo je systém pro karyotypování lidských chromosomů.
 • LUCIA FISH LUCIA FISH je vysoce výkonný komplexní systém ideální pro všechny FISH aplikace.
 • LUCIA CGH LUCIA CGH je program specializovaný na komparativní genomovou hybridizaci. Nabízí kromě jiného šikovné statistické nástroje.
 • LUCIA MFISH LUCIA MFISH je program specializovaný na mnohobarevnou FISH. Umí spolupracovat s několika typy motorizovaných mikroskopů.
 • LUCIA Comet Assay LUCIA Comet Assay vyvinutá jak pro rutinní, tak pro náročné vědecké aplikace. Systém disponuje nástroji, které zpřesňují a usnadňují segmentaci komet.
 • Vyhledávačka mitóz LUCIA

  Vyhledávačka mitóz LUCIA je systém pro automatické skenování a vyhledávání mitóz v různých cytogenetických vzorcích.

 • LUCIA MicroNucleus Automatické vyhodnocování In Vitro analýzy mikrojader.
Kriminalistika www.forensic.cz
 • LUCIA Forensic Aplikace specializovaná zejména na porovnávání obrazů vyvinutá pro účely kriminalistických laboratoří.
 • BalScan Balistický identifikační systém pro snímání střel a nábojnic a pro jejich komparace.
 • RI Systém pro měření indexu lomu skleněných střepů pod mikroskopem imerzní metodou.
 • TrasoScan Systém určený pro snímání a analýzu otisků obuvi.
 • ToolScan Komplexní systém pro snímání stop nástrojů.
 • Řešení na míru Aplikace vytvářené na míru potřebám zákazníka.
 • Microspectra Systém pro mikrospektroskopii ve forenzní vědě.
 • ToolScan R360 Vylepšení systému ToolScan pro skenování válcovitých předmětů.
Limaging www.limaging.cz
 • Hardware pro mikroskopii Pro podrobnou nabídku či sestavení konfigurace na míru kontaktujte prosím naše obchodní oddělení.
 • Concrete Toto řešení bylo vytvořeno pro automatické a poloautomatické měření pórovitosti tvrzeného betonu.
 • Vitrinite Vitrinite je aplikace určená pro měření náhodné odraznosti, macerálové analýzy a minimální/maximální odraznosti uhlí.
 • Filters Aplikace Filters je určena pro vyhodnocování čistoty filtrů dle mezinárodních norem ISO 16232 a ISO 4406.
 • Měření svarů Modul pro měření svarů poskytuje uživateli komfortní nástroj pro měření jednotlivých parametrů svaru.