Laboratory Imaging

Image Analysis Systems

English version


MenuLaboratory Imaging s.r.o. (LIM) je technologicky zaměřená společnost. Jsme orientováni na neustálý proces zlepšování našeho softwaru v oblastech obecné mikroskopie, materiálového výzkumu, forensních věd a cytogenetiky.

Pokročilé algoritmy

V softwaru pro analýzu obrazu existuje potřeba speciálních algoritmů. Například: zpracování z-sekvencí obrázků (auto-zarovnání sekvence, zvětšená hloubka ostrosti), sešívání obrázků, různé metody pro auto-shading a odečtení pozadí. Bayesovské klasifikátory jsou používány v různých aplikacích, jako je například karyotypování, či klasifikátor. Rozpoznávání textu je použito ve speciálním modulu pro čtení ICAO kódů. Také jsme například vyvinuli speciální metody umožňující auto kalibraci a softwarovou eliminaci geometrického zkreslení objektivu i na živém obrazu z kamery.

Implementace a konstrukce speciálního hardwaru

Naše produkty jsou kompatibilní s nejmodernějším hardware. Začali jsme v pozdních osmdesátých letech prvními grabbery od firmy Matrox pro PC a dnes pokračujeme vysoce výkonnými kamerami, motorizovanými stolky, z-posuvy, motorizovanými mikroskopy, měničemi filtrů, monochromátory, lasery a spektrofotometry.

Také čas od času stavíme netypické konstrukce z různých OEM komponent. Takto jsme například postavili několik spektrálních scanerů pro analýzu dokumentů a motorizovanou vyhledávačku vláken. Byli jsme mezi prvními firmami, které v druhé polovině devadesátých let použily laditelné barevné filtry z kapalných krystalů pro snímání barevných obrázků pomocí černobílé kamery.

Virtualizační metody, rozšířené obrazové formáty

Virtualizační metody zaznamenávají maximum informace o zkoumaném objektu a uchovávají ji v interaktivní formě v jednom počítačovém souboru. Například formát virtuálních sklíček (preparátů) VSL umožňuje uchovat celé mikroskopické sklíčko naskenované pomocí objektivu s vysokým rozlišením a v několika rovinách ostrosti. Také umožňuje později "virtuálně ostřit" skrz preparát. Velikost virtuálního sklíčka může dosahovat několika GB.

Náš vlastní formát ND2 umožňuje zaznamenat experiment sledující děje v živých buňkách do jednoho souboru, včetně například spektrálních charakteristik jednotlivých kanálů.

Formát ND2 slouží rovněž pro virtualizaci střel a dna nábojnic. Umožňuje provést úplný sken pláště střely, či dna nábojnice. Virtualizovaný objekt pak může být zkoumán pod různými úhly osvětlení.