Laboratory Imaging

Image Analysis Systems

English version


Menupohled na Hostivař a továrnu v r. 1904

Budova LIM zrekonstruovaná budova LIM

práce v LIMu

Logo Laboratory Imaging

Laboratory Imaging s.r.o. - LIM

Laboratory Imaging (LIM) je společnost s rozsáhlou zkušeností v mikroskopii, zpracování a analýze obrazu. Vyvíjíme a dodáváme systémy obecné analýzy obrazu a zároveň spolehlivá řešení pro vědecké, biomedicínské, forenzní a průmyslové zpracování obrazu.

Vyvíjení sofistikovaných laboratorních systémů vyžaduje rozsáhlé know-how. Díky širokému spektru projektů zasahujících do různých odvětví vědy a průmyslu, kterým se náš tým dlouhodobě věnuje můžeme prohlásit, že se nám toto know-how daří nejen udržovat, ale i dále rozvíjet.

Firma Laboratory Imaging byla založena roku 1990 a postupně se rozrostla na více než 50 zaměstnanců. V roce 2003 se sídlo Laboratory Imaging přestěhovalo do vlastní budovy - původně malé továrny z počátku dvacátého století. Aby budova plně odpovídala požadavkům současných ambicí a potřeb společnosti, došlo v roce 2009 k jejímu rozšíření o prostory určené ke školení zákazníků a uživatelů našich systémů

LUCIA a NIS-Elements

Naše výrobky - tedy softwarové aplikace pro vědecké a průmyslové použití - nesou již odnepaměti označení "LUCIA". Toto označení poměrně dobře vystihuje zaměření Laboratory Imaging, jedná se totiž o zkratku anglických slov "Laboratory Universal Computer Image Analysis".

Největším členem rodiny našich produktů však bezesporu zůstává softwarový balík NIS-Elements vyvíjený pro, a v úzké spolupráci s Instruments Company, Nikon Corporation.